Alternatieve Jaarrede

In de 70-er en begin 80-er jaren was het gebruikelijk dat er vanuit de Diensten een alternatieve Jaarrede werd uitgesproken. Deze werd aan het eind van het jaar gehouden in een alternatieve locatie, zoals café Tante Riek en/of de Nat.Lab. boerderij. De directie waaronder de Diensten vielen, zoals Eddy de Haan en Leo Tummers, waren daarbij aanwezig.

Hieronder een aantal foto’s uit 1982. Locatie Boerderij Nat.Lab.