Bijdragende personen Nat.Lab.

Dat zijn personen die door leidinggeven, uitvindingen of andere belangrijke bijdragen zich onderscheiden hebben van de Nat.Lab.- bevolking en daarmee in de publiciteit zijn gekomen, en/of personen die verhalen voor deze website hebben geschreven. Zie dus zeker ook het item: Mijn verhaal. Het is zeker niet de bedoeling om een uitputtende verzameling gegevens van de vernoemde personen te tonen. De niet-genoemde personen zijn zeker niet onbelangrijk geweest, alleen heb ik daar (nog?) niet voldoende informatie over. Personen van wie ik alleen een foto heb worden vermeld in de pagina Foto-galerij (ex)Medewerkers. Vul dus aan met verhalen/gegevens/foto’s over de genoemde personen en/of met nieuwe namen met gegevens! Van mijn kant zullen er nog tientallen personen toegevoegd worden. In de loop van de tijd zal er een steeds groter en unieker bestand ontstaan.

N.B. Op dit laboratorium was het vanaf de tachtiger-negentiger jaren steeds meer gebruikelijk dat de onderzoekers elkaar bij de voornaam noemden. Binnen de Diensten duurde dat veel langer.