Bijdragende personen Nat.Lab.

Uiteraard zou een ieder die in de loop van de jaren op het Nat.Lab. gewerkt heeft hier vernoemd moeten worden, helaas is dat onhaalbaar. Een ‘schamele’ poging is deze pagina: Diegene waarvan een foto met naam beschikbaar is komt in de Foto-galerij (ex)Medewerkers. Daarnaast zijn er foto’s waarbij een naam ontbreekt, zie categorie Wie helpt? Om zoveel mogelijk medewerkers te noemen heb ik een Namenlijst medewerkers Nat.Lab. opgesteld, uiteraard met zijn beperkingen. Voor personen die door leidinggeven, uitvindingen of andere belangrijke bijdragen zich onderscheiden hebben van de Nat.Lab.- bevolking en daarmee in de publiciteit zijn gekomen, en/of personen die verhalen voor deze website hebben geschreven, heb ik persoonlijke pagina’s gemaakt met (uiteraard) een beperkte selectie van hun werkzaamheden.

Ook hier geldt dat de niet-genoemde personen zeker niet onbelangrijk zijn geweest, alleen heb ik daar (nog?) geen informatie over.

Vul dus aan met verhalen/gegevens/foto’s over de genoemde personen en/of met nieuwe namen met gegevens!

Let op!: Laat mij weten als u geen prijs stelt op publicatie van uw foto en/of naam.

N.B. Op dit laboratorium was het vanaf de tachtiger-negentiger jaren steeds meer gebruikelijk dat de onderzoekers en assistenten elkaar bij de voornaam noemden. Tussen onderzoekers en de Diensten duurde dat veel langer. Op de persoonlijke pagina’s worden alleen de namen genoemd zonder titels.

Persoonlijke pagina’s: