Bijdragende personen Nat.Lab.

Dat zijn personen die door leidinggeven, uitvindingen of andere belangrijke bijdragen zich onderscheiden hebben van de Nat.Lab.- bevolking en daarmee in de publiciteit zijn gekomen, en/of personen die verhalen voor deze website hebben geschreven. Het is zeker niet de bedoeling om een uitputtende verzameling gegevens van de vernoemde personen aan te leggen. De niet-genoemde personen zijn zeker niet onbelangrijk geweest, alleen heb ik daar (nog?) geen informatie over. Vul dus aan met verhalen/gegevens over de genoemde personen of met nieuwe namen!

N.B. Op dit laboratorium was het vanaf de tachtiger jaren steeds meer gebruikelijk dat de onderzoekers elkaar bij de voornaam noemden. Binnen de Diensten duurde dat veel langer.