Karen Mauve

Eén van de medewerkers van Philips Research, ofwel Nat.Lab., zie hagenbeuk.nl/Philips-research

Van secretaresse tot ‘Leading Lady’ van het Nat.Lab.-Journaal zou de titel van een boek kunnen zijn, zie Mijn verhaal. Vanaf de oprichting in 1990 van het Nat.Lab. Journaal was zij meer dan 10 jaar de drijfveer achter de Interne Nieuwscourant. Vele interessante interviews, directiemededelingen, aankondigingen van lezingen, prijzen die er op allerlei gebieden waren gewonnen, zowel wetenschappelijk als fysiek. Zeker in de beginfase, de Centurion-periode, was informatie zeer welkom. Het Nat.Lab. Journaal verscheen iedere 14 dagen.