Mijn verhaal….

Onderstaande verzameling verhalen zijn via mijn voormalige website Nostalgisch Nat.Lab. gepubliceerd. Verhalen op persoonlijke titel, klein en groot, zowel technisch als niet-technisch, die op een andere manier een inkijkje op het voormalige Nat.Lab. geven.