Kees Teer (1925-2021)

Eén van de medewerkers van Philips Research, ofwel Nat.Lab., zie hagenbeuk.nl/Philips-research

Dr. Ir. Kees Teer begon in 1950 in de televisiegroep op het Philips Natuurkundig Laboratorium Kastanjelaan. Na een overgang naar de groep Acoustiek werd hij in 1967 één van de vier directeuren van dat Nat.Lab. (zie foto) en werd in 1982 voorzitter van de directie, na het vertrek van Eddy de Haan. In 1985 ging hij met pensioen. Na zijn pensionering bij Philips werd hij hoogleraar research-management aan de TU Delft.

Er vonden in zijn periode o.a. belangrijke ontwikkelingen plaats op het gebied van transistoren, kleurentelevisie, videorecording en optische media zoals de video- en compact-disc.

Hij was een groot voorstander van de 10 geboden van Holst, zoals ze zijn verwoord door Hendrik Casimir. Deze had het geloof dat onderzoekers een grote vrijheid moesten hebben om hun eigen gang te kunnen gaan.. Dit zou zijns inziens tot de best mogelijke resultaten leiden. Maar de tijdsgeest veranderde en toen Eduard Pannenborg in 1972 de verantwoordelijke werd voor de research veranderde die instelling in een meer zakelijke en efficiëntere benadering.