Hans Brink

Eén van de medewerkers van Philips Research, ofwel Nat.Lab., zie hagenbeuk.nl/Philips-research

Hans Brink was Het gezicht van het Nat.Lab. Zijn groepje Presentaties en Bezoeken, zorgde voor alle ontvangsten van hoogwaardigheidsbekleders, universiteits-medewerkers en andere gasten en tevens werd door hen feesten en bezoekprogramma’s georganiseerd. Ook gaf de groep PR-adviezen en zorgde voor creatieve presentaties, zoals dia-shows, video’s en fotoreportages. Hijzelf was de ‘regelaar van dienst’ en niet te vergeten de drijvende kracht achter het VIS-college..