Piet Kramer (1929-2021)

Eén van de medewerkers van Philips Research, ofwel Nat.Lab., zie hagenbeuk.nl/Philips-research

Hij begon bij Philips in 1961 op het Nat.Lab. in de groep van Van Dorsten in Geldrop. Daar werd onderzoek gedaan aan en met de (Hoogspannings) Elektronenmicroscoop en het Cyclotron. Hij werkte samen met Jaap Verster en Henk Hagedoorn. De berekeningen voor het cyclotron werden op de rekenmachine PASCAL (Philips Akelig Snelle CALculator) gedaan.
Werd in 1967 groepsleider van de Optische groep. Zijn voorganger Hendrik de Lang, die o.a. een kleurscheidingsprisma voor televisie had ontwikkeld, werd professor.
Klaas Compaan en Forsthuber van Professionele Systemen (onderdeel van de Hoofdindustriegroep ELA) kwamen met de vraag bij de Optische groep, of het mogelijk was een soort LP met beelden en geluid te maken i.p.v. dia’s met een geluidsband samen te laten werken. Binnen 3 weken was het eerste prototype gereed! Omdat dit ontwerp geen perspectief bood voor massafabricage werd overgegaan op het volgende: de VLP (Video Long Play).
In 1972 werd de VLP gedemonstreerd voor de pers.
Van 1974-1979 was hij adjunct directeur van de sector optiek en buizen van het Nat.Lab.
In 1979 ging hij naar het OCB (Ontwikkelings Coördinatie Bureau) bij dr. Pannenborg, waarna hij in 1982 benoemd werd tot Algemeen Directeur Research.
In 1989 ging hij met pensioen