Sjef van Gestel

Eén van de medewerkers van Philips Research, ofwel Nat.Lab., zie hagenbeuk.nl/Philips-research

Sjef van Gestel is van elektro-monteur uit de Centrale werkplaats uitgegroeid tot misschien wel de meest bekende personeelfunctionaris die het Nat. Lab. heeft gehad. Zijn persoonlijke benadering werd door een ieder die met hem te maken had uitermate gewaardeerd.

Zijn grootse bekendheid heeft hij m.i. verworven als voorzitter van de Sportclub Nat. Lab. Hij was 26 jaar bestuurslid, waarvan 20 jaar als voorzitter.