Martin Schuurmans

Eén van de medewerkers van Philips Research, ofwel Nat.Lab., zie hagenbeuk.nl/Philips-research

Martin Schuurmans was van begin 1996 tot 2000 voorzitter van de directie Nat.Lab. en vice-voorzitter van Philips Research wereldwijd.