Jan van der Werf

Eén van de medewerkers van Philips Research, ofwel Nat.Lab., zie hagenbeuk.nl/Philips-research

Jan was een belangrijke medewerker aan de SIRE-projekten op het Lab. Behalve dat was (en is) hij een fanatiek sportman en is van 1993-2003 voorzitter van de Sportclub Nat.Lab. geweest.