Jaap Zonneveld (1924-2016)

Eén van de medewerkers van Philips Research, ofwel Nat.Lab., zie hagenbeuk.nl/Philips-research


Opleiding
Zijn belangstelling voor praktische toepassing van de wiskunde is gegroeid in Tweede Wereldoorlog
om de plaats te kunnen voorspellen waar een granaat zal neerkomen (ballistiek). In 1948 behaalt hij
het kandidaats in wis- en natuurkunde; in 1954 doctoraal in numerieke wiskunde. In 1964 promotie
met proefschrift Automatic Numerical Automatiek.
Werkkring
Zonneveld werkt vanaf 1948 bij het Mathematisch Centrum (het latere Centrum voor Wiskunde en
Informatica) in Amsterdam. Als wetenschappelijk assistent was hij verantwoordelijk voor het
omzetten van rekenopdrachten naar formules die vervolgens door rekenaars in eerste instantie op een
tafelrekenmachine werden uitgevoerd.
In 1965 geeft hij leiding aan een softwareresearchgroep bij Nat.Lab. van Philips.
Hij werd gepensioneerd in 1984.
Algol
Begin 1960 begon hij samen met Edsger Dijkstra dag en nacht aan de ontwikkeling van een compiler
voor de programmeertaal Algol-60. Hun aantekeningen hebben ze dubbel op gescheiden locaties
bewaard om te voorkomen dat ze bij een calamiteit verloren zouden gaan. Gedurende de ontwikkeling
van de compiler lieten beide ontwikkelaars hun baarden staan. Zij spraken af zich niet te scheren
voordat de ontwikkeling van de compiler klaar zou zijn. Voor wat er na de voltooiing zou gebeuren
werd niets afgesproken; Dijkstra hield de rest van zijn leven een baard en Zonneveld schoor de zijne na
enige tijd af.
Op 24 augustus van dat jaar was deze gereed en was daarmee de eerste Algol-60 compiler ter wereld.
De compiler werd ontwikkeld voor de X1 computer van Electrologica.

Bron: Wikipedia