Kees Bulthuis

Eén van de medewerkers van Philips Research, ofwel Nat.Lab., zie hagenbeuk.nl/Philips-research

In 1982 werd hij directeur van de hoofdgroep Physics. Andere directieleden: Cor v.d. Stolpe, Hajo Meijer en Kees Teer, die hij in 1985 opvolgde als voorzitter directie Nat.Lab.
1986-1989 Mede verantwoordelijk voor het Megachip project. Projectdoelstelling gehaald, maar wat kon Philips er mee? Technologie verkocht aan TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Heeft vele miljarden opgeleverd. In ieder geval een financieel succes.
Toen in 1990 Operatie Centurion door Timmer werd ingevoerd voor geheel Philips, volgde Bulthuis Piet Kramer op als algemeen directeur Philips Research (IRC), de Fransman Hurault wordt voorzitter directie Nat.Lab.
Noodgedwongen voert Bulthuis Contract-research in. Het Nat.Lab. Eindhoven moest door Centurion met 270 personen krimpen.
1991/1992 Bulthuis toch ook weer voorzitter Nat.Lab. directie. Hij voert SFA’s in (Self Financing Activities = geen research!). Het langegolf-laser onderzoek (researchgroep Nijman) resulteerde eerst in PG-LOD (waar zowel ontwikkeling als productie plaats vond) en later, toen de Productdivisie Components dreigde af te haken, werd het de SFA POC (Philips Optical Centre), welke later voor 4 miljard! gulden is verkocht.
1994 Bulthuis alleen nog directeur Corporate Research. Ad Huijser wordt voorzitter Nat.Lab. directie.
1994 Benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau
1997 Lid van de Groepsraad. Bulthuis kon daardoor bij ‘zijn mensen’ op het Lab. blijven.
1997 Lid van AWT (Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid)
1998 Roel Pieper komt in RvB. Het botert niet tussen Pieper en Bulthuis.
1999 Pensioen (1 april)

Voor volledig beeld de afbeeldingen openen in nieuw tabblad