Jasper Goedbloed

Eén van de medewerkers van Philips Research, ofwel Nat.Lab., zie hagenbeuk.nl/Philips-research

Jasper Goedbloed was de EMC-goeroe van Philips.

Installatie van de Foucaultslinger door ir. W. Bahler in New York