Jan Wijers

Eén van de medewerkers van Philips Research, ofwel Nat.Lab., zie hagenbeuk.nl/Philips-research

Jan Wijers is een mechanicus die zich in de Dienst MA/ME/MAF verdienstelijk heeft gemaakt met leidinggeven en onderzoek aan plaatwerken, lassen, vonken en laser-bewerkingen. Later hield hij zich bezig met (Mechanische)Technologie en inbestedingen. Begin 90-er jaren werd hij verkozen als vertegenwoordiger van de Federatie Hoger Philips Personeel (FHPP, later de VHPP) in de OR van het Nat.Lab. en werd zelfs afgevaardigde van het Nat.Lab. naar de Centrale Ondernemingsraad (COR) en nog wat later afgevaardigde in de Euro-OR. In 2003 was Jan de initiatiefnemer voor een reünie voor gepensioneerden, hetgeen in 2005 als tweejaarlijks evenement is gestart.