Jo Gilsing (1921-2015)

Eén van de medewerkers van Philips Research, ofwel Nat.Lab., zie hagenbeuk.nl/Philips-research

Zoals in Het begin: Centrale Werkplaats al is aangegeven is de Dienst ELI uit die CW gegroeid. In de jaren 50 waren er al een een paar service-afdelingen zoals elektrische montage, elektrische ontwerpen en later een beginnende printfabricage onder de leiding van Jo Gilsing. Eind 60-er jaren werd het groepje elektrische/elektronische ontwerpen uitgebreid met een 6-8 tal elektronica ontwerpers uit de groep van Kessel/Verkruissen. Tegelijkertijd werd Cor Loos aangesteld als Groepsleider van dat groepje ontwerpers en over de afdelingen van Jo Gilsing. Gilsing werd toen aangesteld als afdelingschef van de elektrische/elektronische montage en de print ontwerp/fabricage.