Cor Loos (1933-2011)

Eén van de medewerkers van Philips Research, ofwel Nat.Lab., zie hagenbeuk.nl/Philips-research

Eerste Hoofd van Dienst van de in 1970 nieuw opgerichte dienst ELI (Elektronica&Instrumentatie). Cor ontpopte zich als tekstdichter/schrijver voor jubilea en Sinterklaas uitvoeringen. Ook het Nat.Lab. koor maakte gretig gebruik van zijn op de actualiteit toegespitste teksten, die in den beginne veelal op Schubert-melodieën werden gezongen. Uiteraard maakte Cor ook deel uit van het geheime VIS-college. Vanzelfsprekend werd hij bij serieuze aangelegenheden betrokken, zoals lid van de Budgetcommissie, lid/voorzitter van de Lokale Paritaire Toetsingscommissie. Cor was iemand die het liefste op de achtergrond functioneerde.