Frans de Haas

Eén van de medewerkers van Philips Research, ofwel Nat.Lab., zie hagenbeuk.nl/Philips-research

Frans de Haas

Afscheid Pierre Peters

=============================================================================

De hierna volgende tekeningen zijn gebaseerd op de OR-perioden die Frans zelf heeft meegemaakt.