Hans Rietdijk

Eén van de medewerkers van Philips Research, ofwel Nat.Lab., zie hagenbeuk.nl/Philips-research

Hans Rietdijk is jarenlang lid geweest van de Boerenkapel