Elektronische muziek

De wieg van de elektronische muziek heeft in het Natuurkundig Laboratorium (Nat.Lab.) van Philips gestaan. Dick Raaijmakers en Tom Dissevelt waren vanaf 1954 tot 1960 medewerkers van de groep akoestiek van het Nat.Lab. Ook maakte Henk Badings daar enkele jaren deel van uit. Die akoestische groep stond onder leiding van ir. Roelof de Vries die het onderzoek naar andere geluiden sterk stimuleerde. Gezamenlijk werd er technisch en compositorisch historisch werk verricht in de naderhand ‘beroemde’ kamer 306 op het laboratorium aan de Kastanjelaan in Eindhoven.