Huis en Wijk

De oorsprong van de Algemene Woningbouwvereniging Huis en Wijk is begonnen op het Natuurkundig Laboratorium van Philips in Eindhoven in het begin van de zestiger jaren van de 20e eeuw.

In die periode heerste er nog steeds grote woningnood en het aanbod van de woningen was tamelijk eenzijdig en eenvormig.

Een aantal (links georiënteerde) medewerkers van het Nat.Lab. brainstormden tijdens de lunches over dat probleem en kwamen tot de conclusie dat zij zelf actie moesten ondernemen om de toenmalige woningbouwpolitiek te doorbreken.

Deze mannen, o.a. Kees van Es, Gerrit Klein, Frans Schijff en Jaap ’t Hart richtten in 1961 de Woningbouwvereniging Huis en Wijk op.

In 1962 was ik assistent van Gerrit Klein in de groep Zaalberg/Klein en werd door het enthousiasme van Klein ook een beetje aangestoken, maar omdat ik op dat moment geen verkering had en ik nog in militaire dienst moest, was het toch een beetje ‘ver van mijn bed show’.

Toen ik na mijn diensttijd (jan. 1965) weer terugkwam in de groep Klein waren de plannen van Huis en Wijk al in een vergevorderd stadium. Het ontwerp van de nieuwe wijk ’t Hool werd opgedragen aan het architectenbureau Van den Broek en Bakema, inclusief voor het aansluitende winkelcentrum. Aangezien ik toen ook verkering had met Anneke, werd ik lid no: 305 van de vereniging en schreef mij in voor een woning type A, meer kon ik niet betalen. De geplande opleverdatum van de A-huizen werd echter iedere keer naar achter geschoven en dat was o.a. de reden dat er een A-huis commissie werd opgericht waarin Michels, Wouters, v.d. Grift, ten Pierick, Helmig en ikzelf zitting hadden.

Uiteindelijk werden de zuidelijke rij A-huizen eind november 1971 opgeleverd.

Het volledige verhaal is te vinden op: De ontstaansgeschiedenis van ’t Hool in Eindhoven

1964