Lenningenhofkoor

Het Lenningenhofkoor is een gemengd koor, ontstaan begin jaren 90 vorige eeuw. Aanvankelijk een tiental personen, een zestal vrouwen en viertal mannen. In de loop van de jaren waren er tamelijk veel wisselingen, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een koortje van 4 vrouwen en 2 mannen, eigenlijk een kwartet+. Vele jaren was Gertruud Smit de drijvende kracht van dit koor. Helaas heeft ze het koortje begin dit jaar, 2021, moeten verlaten wegens een verhuizing naar Zeeland.