Nostalgisch Nat.Lab. van 2014 t/m 2017

Tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van Philips Research ontstond bij mij het idee om een website te maken over die 100 jaar research, in de vorm van foto’s, video’s, verhalen en interviews. Tijdens die viering gooide ik hier en daar een ‘visje’ uit en iedereen was eigenlijk erg enthousiast. Om dit te testen heb ik toen een website geopend onder mijn eigen naam, hagenbeuk.nl. Daar heb ik een aantal foto’s, verhalen en video’s opgezet en om commentaar gevraagd aan een aantal (ex)-collega’s. kreeg veel positieve respons plus allerlei materiaal dat zo op de site gezet kon worden.

Aangezien het meestal om Philipsmateriaal ging, heb ik contact gezocht met Philips Company Archives. Deze PCA raadde mij af om hier mee door te gaan, aangezien van veel Philips materiaal het eigendomsrecht bij PCA ligt. Van de toenmalige Nat.Lab.-directie kreeg ik ook positieve reacties en ik besloot er voorlopig mee door te gaan. De verhalen, de video’s en de foto’s stroomden toe. Ik heb vele interessante interviews gehouden, van magazijnbediende tot Raad van Bestuur. De site groeide gestadig en die site werd ook druk bezocht door vele gepensioneerden en werkenden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Deze Europese verordening is op 25 mei 2016 in werking getreden. De lidstaten kregen hierna twee jaar de tijd om aan de nieuwe regels te voldoen. Vanaf 25 mei 2018 dienen ook decentrale overheden die persoonsgegevens verwerken zich daarom aan de regels van de AVG te houden. In april 2017 kreeg ik bericht dat iemand een boete had gekregen omdat hij een foto van een schilderij op zijn website had geplaatst zonder toestemming. Na enige tijd heb ik de volgende e-mail aan mijn volgers gestuurd:

Beste (ex)-Nat.Lab.-ers,

Met deze extra e-mail wil ik jullie laten weten, dat ik er (terecht) op attent ben gemaakt dat er mogelijk problemen kunnen optreden voor mijn website (en dus ook voor mij) als gevolg van auteurs- en portretrechten.

Officieel moet ik schriftelijk toestemming hebben voor het publiceren van foto’s (van de rechthebbende of de persoon zelf), van de artikelen van en over het Nat.Lab. (van Philips Research en diverse kranten en tijdschriften) en niet te vergeten: de video’s.

Er kunnen behoorlijke financiële consequenties aan verbonden zijn en dat vind ik toch wel wat te ver gaan.

Ik zal de website tot het einde van deze maand open houden, zodat iedereen daar nog eens in kan kijken en zaken kopiëren die voor haar of hem interessant zijn. Daarna gaat de site (voorlopig?) op slot.

In die periode zal ik nagaan of ik officiële (d.w.z. schriftelijke) toestemming van Philips Research kan verkrijgen, zowel voor de artikelen o.a. NLJ, technical notes etc., foto’s, video’s en welke tijdschrift en krantenartikelen alsnog toegestaan worden of verwijderd moeten worden.

Het is erg spijtig dat dit zo moet gebeuren, maar de claim-cultuur is groeiende en zoals gezegd ik wil niet de dupe worden van mijn eigen enthousiasme. Ik heb dit 3 jaar met veel enthousiasme en plezier gedaan en daar ook veel voor teruggekregen in de vorm van veel leuke reacties en bijdragen.

Ook de Nat.Lab.-directie moest zich achter het beleid van PCA en hun eigen huisregels scharen en dat deed mij besluiten deze website per 1 oktober 2017 definitief te sluiten. Ik heb vele, vele steunbetuigingen gehad. Hartverwarmend. Mijn website heeft 272.350 views gehad in die 3 jaar.