Ondernemingsraad Nat.Lab.

1950 – De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) gaat in. Vanaf 25 werknemers moet een werkgever een OR instellen die meedenkt over het beleid. De vakbonden hebben het mandaat om op te komen voor werknemersbelangen – daar gaan ondernemingsraden dus niet over. De OR is “niet-duaal”: de bestuurder is de voorzitter van de ondernemingsraad en het is dus zijn (of haar) denktank en geen onafhankelijke stem. “Kernen” (vrijwillig ingerichte ondernemingsraden voordat er wetgeving was) zijn boos en zien de wet als achteruitgang.

Hieronder afbeeldingen van diverse OR-en, verkiesbare personen van diverse vakorganisaties.