Philippica Moderata

Dit bijzondere muziekstuk, een cantate voor koor en orkest, orgel, alt en bariton werd in opdracht van Philips gecomponeerd door Louis Toebosch met tekst van Bertus Aafjes, ter ere van het 50 jaar wetenschappelijk onderzoek bij Philips in 1963. Uitvoerenden: Alt – Trees de Groof, Bariton – Gerard Reker en koor en orkest samengesteld uit medewerkers van het Philips Natuurkundig Laboratorium. Het geheel onder leiding van Jean Claessens.