Sam Bazelmans

Eén van de medewerkers van Philips Research, ofwel Nat.Lab., zie hagenbeuk.nl/Philips-research

Jarenlang was Sam Bazelmans de ‘hoffotograaf’ van het Nat.Lab. Behalve een vakkundig fotograaf had hij vaak een mening die niet altijd strookte met de mening van de leiding. Hij bleef wel altijd coöperatief. Kortom een markant figuur. Het nadeel van een fotograaf is dat hij/zij vrijwel nooit op een foto staat, maar soms is dat dan toch gelukt. Een groot deel van de personele geschiedenis van het Nat.Lab. (ongeveer van 1985- 2010) heeft Sam op de foto kunnen vastleggen.