KIT/KTS

Na de afsplitsing van Algemene Zaken (AZ) in 1991, werd de dienst Kennis en Informatie Transfer (KIT) opgericht. Nadat het Centre for Technical Training (CTT) naar het Nat.Lab. werd verhuisd, werd het onderdeel van (KIT). De naam van de Dienst werd toen gewijzigd in Knowledge Transfer Services (KTS).