Oud-Utrechter

De Oud-Utrechter was een gratis krant voor de 50-plusser en heeft 10 jaar bestaan, van 2009 t/m 2019. Het archief van die krant is on-line te bekijken.

De titels van de verhalen (geschreven door mij) in de Oud-Utrechter komen van de redactie. Ook van hen is het initiatief om een aantal verhalen later in een iets andere vorm en met een andere titel opnieuw te publiceren.