Over mijzelf

September 1941 ben ik in Utrecht geboren.

Mijn ouders waren Theodorus (Theo) Hagenbeuk en Petronella Swaalf en hadden een winkel in huishoudelijke artikelen, met de grootse naam Centraal Bazar, op de Oudegracht 372  (tweede winkel van links) met de etalage.
Theo was militair die in mei 1940 had gevochten in de Grebbelinie en was na de capitulatie met Groot verlof gestuurd.
Het hoeft geen betoog dat het met de winkel niet zo geweldig liep naarmate de oorlog langer duurde en toen in 1945 die oorlog ten einde kwam, op de kleuterschool werd dat zo gevierd, werd mijn vader weer in militaire dienst opgeroepen en in 1946 voor opleiding naar Engeland en Schotland gestuurd. In 1947 waren mijn ouders financieel gedwongen hun winkel op te geven. Ons gezin verhuisde toen naar de Everard Foeckstraat 3. In die periode (46/47) werd ik ook ernstig ziek. Ik kreeg (natte)pleuritus en moest 9 maanden!  op bed liggen. Tijdens die ziekte heb ik leren handwerken en puzzelen en uiteraard veel gelezen.
Mijn vader kon (nadat hij was afgekeurd voor militaire dienst) weer een functie krijgen bij de belastingdienst.
Ik ging toen naar de Lagere School in de Maria van Reede straat, de Dr. D. Bosschool, kreeg in 1947 er een zusje Marjolijn bij en na de lagere school ging ik naar de MULO Willem de Zwijger op het Janskerkhof.
Na mijn examen ging ik studeren op de HTS Oudenoord, afdeling Elektrotechniek, haalde mijn diploma in 1962 en kreeg een aanbod om bij Philips Nat.Lab. te gaan werken (augustus 1962). Wel moest ik in april 1963, voor mijn nummer, in militaire dienst.
Na mijn diensttijd kon ik weer beginnen bij het Philips Nat.Lab., hetgeen ik (in 6 verschillende functies en op 3 verschillende locaties) tot mijn pensionering in 2001 met veel plezier heb gedaan.
Intussen was ik getrouwd met Anneke Ott (in 1967), waardoor wij omdat wij gehuwd waren een flat op de Scheltemaweg kregen toegewezen waar onze beide dochters Inge en Agnes zijn geboren. In 1971 kochten wij een nieuwbouwwoning, in de wijk ’t Hool en wel Lenningenhof 3.

Onze dochters groeiden voorspoedig op, trouwden en na enige tijd kregen wij 4 kleinkinderen t.w. Roos, Daan, Romy en Antonie.
In mei 2017 waren wij 50 jaar getrouwd.

Mijn hobby’s die in de loop van de tijd zijn ontstaan zijn: sporten, muziek en geschiedenis.