Op deze website zal ik, Henk Hagenbeuk, behalve mijn eigen geschiedenis en die van mijn familie, ook de geschiedenis van Utrecht weergeven aan de hand van verhalen, wandelingen, muziek, foto’s, video’s en interessante links. Uiteraard komt ook mijn bijna 40-jarig werkzaam leven bij Philips Nat.Lab. aan bod.

Mijn tak van de Hagenbeuken heeft vanaf ongeveer 1600  tot 1987 voor een groot deel in Utrecht gewoond en gewerkt, maar ook een periode van 122 jaar in Amersfoort, van 1786 – 1908. In Amersfoort leven nu nog vele Hage(n)beuken, in Utrecht niet meer.

De komende periode (vanaf februari 2021) zal deze website aangevuld en bijgewerkt worden, vooral de items Utrecht en Philips Nat.Lab.