Algemeen Technische Dienst ATD/PFD

De Algemeen Technische Dienst (ATD) werd later omgedoopt naar de Plant Faciliteiten Dienst (PFD) had de taak om alle voorzieningen in en rond de gebouwen te verzorgen. Dat hield o.a. in water, riolering, elektriciteit, meubilair, verlichting, liften, plantsoenen, brandweer, beveiliging en uiteraard de gebouwen zelf.

De dienst ATD werd in de 60-er 70-er jaren geleid door ir. S. Wadman. Na een wat onverkwikkelijke affaire nam hij ontslag en werd opgevolgd door Kees van Es. Daarna kwam Koos Veerman en toen deze met pensioen ging nam Aalt Timmer de leiding over. Na Centurion (1991) kwam Aloys de Rooij aan het roer te staan. Deze overleed plotseling en zijn opvolger werd Wil Donkers.