Devices,Technologie en Services (DTS)

De dienst DTS is ontstaan uit de glasblazerij die omhullingen voor radiobuizen maakte. Die afdeling (later Dienst) kreeg toen de benaming Buizen, Glas en Kathodes (BGK). Leidinggevenden in die periode waren o.a. Wim … ,Richard Bleekrode, Udo Biermann, Sep Bastiaans

De DTS-organisatie heeft vanaf 1991 de volgende doelstelling:

Het ontwikkelen en maken van nieuw devices en/of componenten voor devices; het ontwikkelen en op peil houden van de daarvoor vereiste technieken en technologieên, alsmede het uitbreiden van de daarvoor vereiste kennis van materialen; ontwikkeling en beheer van de chemische-, microfabricage-, magneetkoppen, glas-, vacuüm- en display-technologie; engineering, reparatie en onderhoud van cleanroom procesapparatuur.