Project Centrum Geldrop (1970-1991)

Het Projecten Centrum Geldrop is begin 1970 opgericht door Nat.Lab. directeur dr.ir. Kees Teer. Voor die periode waren er al een aantal grote projecten opgestart zoals (Hoogspannings)-Elektronenmicroscopie, Cyclotron en een Ruimte-project: S99.