40 jaar Nat.Lab.

Het 40-jarig jubileum werd pas in 1955 gevierd. Men heeft het werkelijke jubileum (1954) gecombineerd met de oplevering van de nieuwe vleugel van het Nat.Lab. aan de Kastanjelaan in 1955. Er werd toen een grote ‘wetenschappelijke’ kermis georganiseerd in de toenmalige Jubileumhal.