COmputerServices (COS)

COS is ontstaan uit het samengaan van De Centrale Computergroep INF, beheer over o.a. de X8 van Electrologica en later de 3070 van IBM, o.l.v. Jaap Zonneveld en het computer service groepje (CSG), dat in de loop van de tijd bij ELI was ontstaan voor ondersteuning van stand-alone PC’s, o.l.v. Piet Reijnierse in 1994. Die dienst COS kwam na de pensionering van Jaap Zonneveld onder leiding van Wim Joosen. Na de pensionering van Wim Joosen werd Udo Biermann Hoofd van Dienst.

Computer Services (situatie 1995) staat opgesteld om ondersteuning te geven aan researchgroepen en diensten op het Nat.Lab. op het gebied van computers. De Dienst bestaat uit twee afdelingen, t.w. COS-Systemen en COS- Applications & Software.