Centurion op het Nat.Lab.

Is Centurion de kiem geweest van de teloorgang van het fameuze Nat.Lab.? Zeker niet direct, maar Centurion heeft wel een enorme invloed gehad op de bestaande cultuur van het toenmalige Nat.Lab. veroorzaakt door de noodzakelijke reorganisaties bij Philips en het Nat.Lab.. Ook de invoering van project-financiering heeft het Lab. geen goed gedaan. Doordat Philips als bedrijf steeds kleiner werd, minderde ook het aantal aandachtsgebieden. Ook door de heftiger concurrentie, voortschrijdende technologieën en het uitbesteden van het echte maakwerk, veranderde de onderzoekswereld en werd het ‘laboratoriumwerk’ meer en meer verricht achter de beeldschermen.

Uiteindelijk werd de focus verlegd naar gezondheid en leefstijl, zoals beeldgestuurde chirurgie, echografie, patiëntbewaking en persoonlijke verzorging. Na de laatste reorganisatie van 2022/2023 is er van het Philips Research Laboratorium helaas nog maar heel weinig over.

Helaas het einde van een groots, vermaard, internationaal Philips Research Laboratorium.